9 آذر 1399 0

ورونا روپس: بلندترین صخره در منظومه شمسی

بیگ بنگ: آیا می‌توانید در اثر یک پرش از بلندترین صخره در منظومه شمسی زنده بمانید؟ این احتمال وجود دارد. عمق صخرۀ “ورونا روپس” در میراندا قمر اورانوس ۲۰ کیلومتر – ده برابر ِ عمق گراند کانیون بر روی زمین تخمین زده شده است.

16 مهر 1393 0

توضیحی برای شکل عجیب”میراندا” قمر اورانوس

بیگ بنگ: سطح آبله‌گون و خراشیده شده «میراندا» قمر سیاره اورانوس موجب شگفتی دانشمندان شده است، این قمر با ظاهری عجیب شبیه غول فرانکشتاین (Frankenstein’s monster) است که از ترکیب قطعات نامنظم تشکیل شده که هیچگونه تناسب ترکیبی با هم ندارند.