برچسب گذاری توسط: 51 Eridani b

کشف سیاره ای شبیه مشتری در یک سیستم ستاره‌ای جوان

بیگ بنگ: تیمی از منجمان سیاره فراخورشیدی مشتری‌ مانندی را در یک سیستم ستاره ای جوان کشف کرده‌اند که می‌تواند به آنها در درک چگونگی شکل‌گیری سیارات پیرامون خورشید کمک کند.