21 مرداد 1393 1

معرفي كتاب: پس از نخستين سه دقيقه

بیگ بنگ: عالم چگونه شگل گرفت؟ پديده‌هايي چون ستارگان و كهكشان‌ها چگونه به وجود آمدند؟ در سال‌هاي اخير درك دانشمندان از اين مسائل ژرف به طرز خيره‌كننده‌اي فزوني يافته و علاقه‌مندان به مباحث كيهان‌شناسي را به وجد آورده است. اين كتاب شرحي است روشن و آگاهي‌بخش درباره كيهان‌شناسي معاصر كه براي خوانندگان عام به نگارش…