برچسب گذاری توسط: After The First Three Minutes

معرفی کتاب: پس از نخستین سه دقیقه

بیگ بنگ: عالم چگونه شگل گرفت؟ پدیده‌هایی چون ستارگان و کهکشان‌ها چگونه به وجود آمدند؟ در سال‌های اخیر درک دانشمندان از این مسائل ژرف به طرز خیره‌کننده‌ای فزونی یافته و علاقه‌مندان به مباحث کیهان‌شناسی...