15 شهریور 1392 4

سخن اندیشمندان

ریاضیات الفبایی‌ست که خدا با آن جهان را نوشته است. – گالیلئو گالیله – Mathematics is the alphabet with which God has written the universe. – Galileo Galilei –

19 خرداد 1392 0

گالیله و دادگاه تفتیش عقاید – قسمت سوم

    (از سري مقالات تاريخ علم) گاليله در فلورانس دوباره بيمار شد و سال‌هاي 1617 و 1618 اغلب دچار افسردگي بود. او در هنگام ظاهرشدن سه ستاره‌ي دنباله‌دار در آسمان شب و در طول 4 ماه آخر سال 1618 توان كافي براي مطالعه و نظريه‌پردازي درباره‌ي آنها را نداشت. گاليله تنها زماني‌ به عمل…