29 مهر 1397 0

سیارۀ واقعی ولکان کشف شد!

بیگ بنگ: به لطف تیمی از دانشمندان علوم سیاره‌ای، سیاره‌ ولکان در فیلم پیشتازان فضا، خانه‌ اجدادی اسپاک و گونه‌های او، کمی به حقیقت نزدیکتر شده است.