۷ تیر ۱۳۹۲ 2

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت ششم

پارادوکس‌های نسبیت – قسمت چهارم طبیعتاً، نظریه‌ی اینشتین شامل مجموعه‌ای از معادلات فوق‌العاده مشکل است که اغلب برای یافتن جواب آنها به رایانه نیاز است. فریدمن ابتدا فرض کرد که جهان دینامیک است و سپس دو فرض دیگر برای ساده‌سازی در نظر گرفت که اصول کیهان‌شناسی نامیده شدند: ۱)        جهان ایزوتروپیک، یعنی دارای خواص فیزیکی…

۲۶ اسفند ۱۳۹۱ 1

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت اول

آنچه که تناقض آمیز، باورنکردنی یا خلاف انتظار (و شهود) ماست، را پارادوکس گویند. همچنین آنچه به نظر درست می رسد ولی غلط است، به نظر غلط می رسد ولی درست است، یا به نظر غلط می رسد و واقعا” غلط است. بعضی پارادوکسها که متضمن تناقض‌اند، صادق به نظر می‌رسند وحتی این ایده را…