4 تیر 1392 3

آموزش نجوم و اخترفیزیک مقدماتی – کهکشان‌ها – قسمت دوم

كهكشان‌هاي بيضوي كهكشان‌هاي بيضوي كه با E نمايش داده مي‌شوند. شكل يك كره‌ي پخ را دارند (شايد هيچ توافق عمومي مبني بر اين‌كه آنها پخ، كشيده‌ شده يا سه‌ محوري‌اند، وجود نداشته باشد؛ ما به هر حال آنها را پخ مي‌گوييم). اين كهكشان‌ها در آسمان به صورت قرص‌هاي بيضي‌شكل نوراني ظاهر مي‌شوند. (مثل كهكشان M32،…