خانه نویسندگان مطالب توسط کاوه شوقی

کاوه شوقی

Avatar
2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناس ارشد صنایع غذایی، علاقه مند به نجوم به خصوص گرایش آستروبیولوژی (بررسی چگونگی ایجاد حیات در کره زمین، تکامل و آینده آن و همچنین بررسی احتمال وجود حیات در دیگر نقاط کیهان)، مترجم ( کتاب های نجومی) و رمان نویس(علمی - تخیلی)، عضو ماهنامه بین المللی آسمان شب و مدرس نجوم در انجمن نجوم بوکان. به عنوان نویسنده با دیگر همکاران عزیز و علاقه مند در سایت بیگ بنگ فعالیت دارم.