خانه نویسندگان مطالب توسط منصور نقی لو

منصور نقی لو

774 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی ارشد دانشگاه فردوسی - رشته مطالعات ترجمه. علاقمند به نجوم؛ فیزیک و چگونگی پیدایش هستی و اجرام سماوی. مترجم کتبی و حضوری است و بعنوان نویسنده علمی- نجومی در وب سایت بیگ بنگ فعالیت می کند.