دسته: مغز و هوش

صحبت کردن با خود می‌تواند استرس و احساسات منفی را کاهش دهد

بیگ بنگ: بر اساس تحقیق جدیدی که با هدف یافتن راه‌های ساده و موثر برای کاهش تاثیر استرس و سایر احساسات منفی انجام شده است، صحبت کردن با خود به صورت سوم شخص، می‌تواند...