طبیعت: عجیب تر از مافوق خود – بخش دوم

36
19613

بیگ بنگ: در این قسمت به آزمایش دو شکاف می پردازیم که نخستین بار توسط توماس یانگ انگلیسی انجام شد و امروزه به یکی از چالش برانگیزترین پدیده های علمی به ویژه در فیزیک کوانتوم تبدیل شده است. بهتر است پیش از خواندن ادامه مطلب، ویدئوی کوتاه آزمایش دو شکاف ِ دکتر کوانتوم که به سادگی موضوع را شرح می دهد، مشاهده کنید. (زیرنویس فارسی دارد)

ترجمه زیرنویس: حمید شکری / بیگ بنگ –  دانلود ویدئو با حجم ۲۲ مگابایت

آزمایش دو شکاف (The Double Slit Experiment)

شکافی را در نظر بگیرید که توسط چندین توپ هدف گیری می شود. توپ هایی که از شکاف رد می شوند، مستقیما پیش رفته و به صفحه پشت برخورد می کنند. یک شکاف دیگر در کنار قبلی ایجاد می کنیم. با تکرار آزمایش توپ ها از هر دو شکاف عبور کرده و ردی که در صفحه پشت به جا می گذارند، شبیه همان دو شکاف است. از این بدیهی تر نمی شود. اگر این آزمایش را با امواج نور یا هر نوع امواج دیگری انجام دهیم، زمانیکه از یک شکاف استفاده شود، بیشترین روشنایی یا اثر امواج مستقیما در پشت شکاف و بر روی صفحه ظاهر می شود که شبیه توپ هاست. اکنون همین کار با دو شکاف انجام می شود. نتیجه کار بر روی صفحه پشتی، یک الگوی تداخلی است که برای امواج رخ می دهد. یک نوار روشن در مرکز و نوارهای کم نورتر در مجاور آن. جالب اینکه نوار مرکزی روی صفحه در راستایی که از وسط دو شکاف می گذرد، قرار می گیرد!

توماس یانگ همین تداخل را برای نور دید که تعبیر آن موجی بودن نور است، اما موضوع، بسیار عجیب تر از این تعبیر است، نور خاصیت ذره ای بودن خود را به ویژه در پدیده فتو الکتریک اینشتین به نمایش گذاشته است و نام فوتون، اینگونه برای ذرات نور انتخاب شد. ظاهرا نور هم موج است و هم ذره! ممکن است با این موضوع نیز کنار بیایید، اما آزمایش دو شکاف عجیب تر از این دو گانگی است! در آزمایش یانگ، سیلی از فوتونها به سمت دو شکاف حرکت می کنند و تداخل امواج را به نمایش می گذارند. اما اگر بتوانیم فوتون ها را تک به تک به سمت شکافها گسیل کنیم چه اتفاقی می افتد؟ مگر قرار است الگویی به جز حالتی که توپ ها را شلیک می کنیم رخ دهد؟ بنابراین برای ذهن فقط یک اتفاق ممکن است : دو نوار روشن که مستقیما در پشت دو شکاف بر روی صفحه تشکیل می شوند. نظر شما چیست؟

خواص نور؟ ذره یا موج مسئله این است!
خواص نور؟ ذره یا موج، مسئله این است!

سرانجام، تفنگ نوری اختراع شد، به طوری که قادر بود هر بار تنها یک فوتون شلیک کند. آزمایش دو شکاف با این شیوه تکرار شد، با این تفاوت که به جای صفحه‌ پشت، از کاغذ عکاسی استفاده شد، زیرا یک فوتون، کم‌نورتر از آن است که روی صفحه معمولی دیده شود. میلیون‌ها فوتون به صورت تک تک به سمت شکافها شلیک شد. دانشمندان این کاغذ عکاسی را ظاهر کردند تا آنچه که انتظار داشتند را مشاهده نمایند، اما الگویی را دیدند که یکی از بزرگترین دهن کجی های طبیعت به بدیهیات ذهنی ما را به نمایش می گذارد. الگوی تداخل موجی! چرا این موضوع اینقدر عجیب است؟

در این حالت بحث دوگانگی موج – ذره نور مطرح نیست. حتی اگر فوتون شبیه موج عمل کند، چون از یک شکاف می گذرد، باز هم باید اثر خود را پشت آن شکاف به جا بگذارد، در حالیکه الگوی تداخل تعبیری بسیار عجیب پیش رو می گذارد: اینکه فوتون متوجه می شود که در مسیر مقابلش یک شکاف وجود دارد یا دو عدد. اگر یک شکاف بود همچون توپ از آن می گذرد، اما اگر دو شکاف در مقابل خود ببیند، همزمان از هر دو شکاف می گذرد! راه دیگری برای تفسیر این پدیده نیست. یک فوتون پس از شلیک به دو فوتون تقسیم شده، این دو فوتون هر کدام از یک شکاف می گذرند، در پشت شکافها همچون امواج تداخل می کنند، سپس همدیگر را در آغوش گرفته و دوباره یک فوتون شده و بر روی صفحه عکاسی فرود می آیند. احتمالا به این موضوع فکر می کنید که نور پیچیده تر از آن است که بتوان به این سادگی در مورد آن صحبت کرد. فرضا قبول می کنیم! نور را فراموش کنید.

3

همین آزمایش را با تفنگ الکترونی انجام می دهیم. الکترون هایی که در اتاق ابر ویلسون، شبیه حرکت یک ذره ، مسیر واضحی از خود به جا می گذارند. یعنی الکترونها ذره هستند. اما آنچه در پشت صفحه مشاهده می کنید، الگوی تداخل امواج است. این آزمایش حتی با شلیک یک الکترون در هر ثانیه نیز انجام شده است! شاید الکترونها را هم پیچیده فرض می کنید. مهم نیست. این آزمایش با اتم ها نیز به همین نتیجه رسیده است. اتمها را قبول ندارید؟ مولکول ها چطور؟ این پدیده حتی برای مولکول های “باکی بال” شامل ۶۰ اتم کربن و نیز مولکولهای شامل ۸۰۰ اتم به همان نتیجه الگوی تداخلی امواج ختم شده است! مولکولهای باکی بال در زیر میکروسکوپ الکترونی هیچ تفاوتی با توپهایی که در ابتدا شلیک کردیم، ندارند! آیا این مولکولها نیز همزمان از هر دو شکاف عبور می کنند؟!

آیا ذرات از هر دو شکاف می گذرند؟

دانشمندان نیز با همین پرسش درگیر شدند و لذا تصمیم گرفتند، ردیابهایی همچون چشم آدمی در کنار شکافها قرار دهند تا متوجه شوند این فوتون ها یا ذرات دیگری که شلیک می شود از یک شکاف عبور می کنند یا از هر دو؟ این بار نیز طبیعت سر به سر آدمی می گذارد! به محض قرار گرفتن ردیابها برای مشاهده مسیر عبور ذرات، الگوی تداخلی محو می شود و آنچه باقی می ماند، آثار این ذرات به صورت دو نوار بر روی صفحه پشت شکافهاست! هر ذره از یک شکاف عبور می کند و مستقیم به صفحه برخورد می نماید. امیدوارم عمق مطلب را تصور کرده باشید. نور به دو شکاف تابیده است و صفحه پشت آن با چند نوار روشن شده است. همین که کلید ردیاب روشن می شود، بلافاصله تمام آن نوارها از بین رفته و تنها دو نوار روشن در راستای دو شکاف باقی می ماند! لحظه ای که ردیاب خاموش شود، مجددا تصویر چند نوار ظاهر می گردد! از این پدیده عجیب تر جایی دیده اید؟ شاید تصور کنید که ردیابها در حرکت ذرات به سوی شکافها اختلال ایجاد می کنند.

احتمالا جان ویلر آمریکایی نیز چنین حدسی زد و طرحی را پیشنهاد داد که ردیابها را به پشت شکافها منتقل می کند. در این آزمایش، صفحه پشت می بایست دقیقا در آخرین لحظه‌ پیش از برخورد فوتون، با یک دستگاه ردیاب نوری جایگزین شود. به این ترتیب می‌شد فهمید فوتون از کدام شکاف عبور کرده است. حتما متوجه شده اید که تصمیم درباره‌ی جایگزین کردن صفحه با ردیاب ، بعد از عبور فوتون از میان شکاف گرفته می‌شود. طرح ، بی نقص است. این بار دست این شعبده بازان طبیعت برای آدمی رو خواهد شد! با این روش به محض عبور هر ذره از شکاف یا شکافها، مسیر آن قابل کشف است. چند سال بعد که این آزمایش اجرایی شد، نتیجه این بود : هنگامی که صفحه معمولی در جای خود قرار داشت، فوتون طبق الگوی تداخل رفتار می‌کرد، اما همین که در لحظه‌ی آخر، ردیاب جایگزین آن می شد، فوتون الگوی تداخل را کنار می گذاشت و همچون ذره می شد!

parallel world

آیا مشاهده گر باعث تغییر رفتار فوتون های می شود؟ باور کنید یا نه، فوتون ها و دیگر ذرات از قبیل الکترون و … قبل از رسیدن به شکاف ها دست آدمی را می خوانند! آنها آینده را پیش بینی می کنند، باور نمی کنید؟ در این صورت باید با این تعبیر کنار بیایید: ردیاب، مسیر گذشته فوتون را تغییر می دهد. شفاف تر بگوییم : آنچه که گذشته، هنوز نگذشته است! مشاهده گر، گذشته و تاریخ را تغییر می دهد. این به معنای از میان رفتن تقدم زمانی در علت و معلول و درنتیجه فروپاشی علیت نیز می باشد! عجیب تر شد، نه؟ شما تعبیر بهتری دارید بفرمایید! تفسیرهای دیگری نیز وجود دارد. تفسیر کپنهاگی که توسط بور بنیانگذاری شد. تفسیر بوهم و از همه جالب تر برای من تفسیر جهان های موازی است. با توجه به طولانی شدن بحث، شرح مختصر آن را می توانید در این لینک بخوانید. شرح مفصل تر جهان های موازی را نیز می توانید در کتابی با همین عنوان ، نوشته میچیو کاکو، ترجمه شیوای سارا ایزد یار و علی هادیان مطالعه نمایید.

پایان

نویسنده: احمد مصدر / سایت علمی بیگ بنگ

منابع بیشتر: Buckminsterfullerene , Double-slit experiment , pdf , physicsworld


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

36 دیدگاه‌ها

 1. خدمت شما سلام عرض می کنم. بسیار از گردآوردی این ویدیو تشکر به عمل می آورم زیرا به نحوی کیفیت رساندن مفاهیم در آن بالا بود که بهترین مستندهای علمی نمی توانستند این گونه شیوا، مطلب را بیان نمایند و همواره ابهام و کم کاری در شفاف سازی اتفاقاتی که درون آزمایش رخ می دهد، در آن ها به چشم می آمد. باز هم از شما تلاشگران عرصه ی دانش تشکر می نمایم.

 2. من فیزیک بلد نیستم ولی به نظرم
  دنیا از دو قسمت تشکیل شده ،وجود و اطلاعات و وجود خودش دو بخش میشه هیچ اون یکی چیز و اینا رو هم اثر متقابل دارن و دایم به هم تبدیل میشن تفاوتشون تو اسپینشونه یعنی هیچ اسپین نداره ولی چیز داره و چیزای مختلفم اسپینشون مختلفه حالا اطلاعات در همه جا هست و تداخل اطلاعات دو چیز یا هیچ باعث تغییر اسپین و ساخت اطلاعات جدید میشه چون اسپین و اطلاعاتم رو هم اثر دارن
  اطلاعاتم تعریفش سخته ولی به نظرم موقعیت هر ذره یا همون چیز و هیچ در جهان هستی و در مقایسه با سایر ذراته این اطلاعات یه جایی باید تبدیل به شعور و آگاهی بشه یا خودش از یه آگاهی بالاتر اومده باشه شاید بشه گفت چیزی شبیه ژنوم تو سلول
  تو این آزمایشم به نظرم مثل هر پدیده ای ارتباط بین ناظر و الکترون و آشکار ساز و… باعث میشه تغییر در اطلاعات تو فضا زمان و تغییر اسپین میشه یعنی مثلا ناظر قبل از ازمایش دیگه ناظر بعد آزمایش نیست این تو ذرات بزرگم هست ولی دیده نمیشه

 3. اجازه بدید طرح سوالم را اصلاح کنم اگر ه پاکت‌ شمارش ذرات را از بین ببریم پاکت متناظر تصویر ان پاکت‌ امواج تداخلی خواهد بود ؟!
  یعنی نداشتن اطلاعات شمارش ذرات محتوای پاکت متناظر از تصویر پرده را تغییر میدهد ؟!

 4. با سلام
  اجازه بدید سوال خودم را در قالب یک آزمایش خیالی طرح کنم هدفم اینه که بدونم آیا گذشت زمان می‌تونه نتایج آزمون را تغییر بده یا نه؟!
  فرض کنیم نتایج آزمایش دو شکاف در شمارش ذرات و تصویر پرده نمایش هر دو در دو پاکت در بسته قرار بگیرد و آزمایشگر از آن اطلاع نداشته باشد
  اگر آزمایشگر هر کدام از پاکت‌ها را ابتدا باز کند اطلاعات پاکت دوم چه خواهد شد ؟!
  اگر اطلاعات شمارش ابتدا باز شود تصویر دو خط روشن و اگر پاکت تصویر موج تداخلی باز شود پاکت شمارش مخدوش میشود !!!!!!

 5. من ربط این آزمایش با گذشته رونفهمیدم؟ گذشته ای که هنوز نگذشته یعنی چی؟ آخه اینجا چه ربطی داشت مشاهده گر فقط رفتار الکترون رو عوض کرد.

  • وقتی مشاهده گر رو به پشت شکاف منتقل میکنیم، الکترونی که داره آزاد میشه اونو نمیبینه و خبر نداره که اون پشت یه مشاهده گر هست، پس باید طبق عادت همیشه رفتار موجی خودش رو نشون بده و دستش رو بشه که چطوری همزمان از هر دو شکاف رد شده و چطوری بعدش حرکت موجی داشته. اما با اینکه تا قبل عبور از شکاف، مشاهده گر رو ندیده، بازم در این حالت حرکت موجی نداره و ذره ای هست. پس یه نظریه هست که میگه الکترون بعد از اینکه طبق عادتش بصورت موجی از هر دو شکاف رد شده، ناگهان مشاهده گر رو پشت شکاف ها میبینه، پس برای اینکه دستش رو نشه، زمان رو به عقب برمیگردونه، گذشته رو اصلاح میکنه و بصورت ذره ای از یکی از شکاف ها عبور میکنه

 6. سلام دوستان
  من رشتم هیج ربطی به کوانتوم نداره و مدت کوتاهیه یا این ازمایش اشنا شدم
  یه سوال برام پیش اومد
  اون مشاهده گر حتما یه وسیله الکترونیکیه
  اگر ما هنگام تابش وسیله مشاهده رو روشن کنیم چه اتفاقی میفته
  ایا بازهم تغییر رفتار پیش میاد؟

 7. به همان اندازه افتادن سیب از درخت پیچیده است.
  چون همه پارامتر ها رو نمیتونن رصد کنن گیج میشن.
  مثلا اینکه حرکت ذره در فضا باعث انحنای آن میشه و این انحنا باعث میشه ذرات بعدی که میان رفتارهای متفاوتی داشته باشند در واقع ذرات بعدی روی موج گرانشی ایجاد شده توسط ذرات قبلی سوار میشن.

 8. جهان ما حالت شبح وار داره . یعنی تمام این ثابت های فیزیکی صفت ذاتی جهان نیستن و ما اونها رو به جهان نسبت میدیم . شبح وار یعنی اینکه میتونه هر لحظه به یه شکلی باشه و شکل نهایی اون رو ناظر جهان تعیین می‌کنه ! یعنی نظریه جهان از دید ناظر . این ناظر هست که شکل و ریخت نهایی جهان رو تعیین می‌کنه . دوگانگی موج و ذره هم تایید می‌کنه این وضعیت رو . در هر لحظه جهان معلوم نیست که آیا موج هست یا ذره !؟؟ و این ناظر جهان ( و قطعا تنها یک ناظر و ناظر نهایی ) هست که شکل نهایی جهان رو اونم در هر لحظه تعیین میکنه

 9. با سلام خدمت عزیزان من یک عالمه تحقیق در این زمینه دارم که یکی از بهترینا این مطلب بود که به خوبی توضیح داده بود
  هنوز بزرگترین دانشمندان دنیا به این موضوح جواب قطعی نداده اند من تعجب میکنم که یکسری از عزیزان جواب قطعی میدهند.
  چیزی که در این موضوع حرف اول را میزند این است که جهان عجیب تر و پیچیده تر تصورات ماست
  الا چیزی که بین دانشمندان رایج شده اینه که ذرات یک درکی از همه چیز دارند واین که میتوانند خودشونو باز سازی کنن
  یعنی به نوعی این نظریه وجود داره که اصلا زمانی وجود نداره وگذشته ای که هنوز نگذشته واقعا اصطلاح جالبی بود که این جا وجود داشت در این باره

 10. با سلام
  شما فرمودید که آزمایش دو شکاف با اتم ها و یا حتی با مولکول های شمختلف انجام شده و هربار با همین نتیجه رسیده شده است. یعنی هنگامی که اتم یا مولکول به سمت دوشکاف شلیک میشود در حالی که هیچ ردیابی آنرا مشاهده نمیکند، مولکول مانند موج رفتار کرده و همان الگوی تداخلی موج ایجاد شده است.
  خب فرضا که این نتیجه درست باشد که بنظر درست است، با تکرار مداوم این آزمایش با استفاده ار مولکول ها، میتوان با شلیک تعداد معدودی مولکول، الگوی تداخلی ایجاد کرد و تعداد بیشتری از همان نوع مولکول ها را داشت!
  پس آیا میتوان به این روش بدون اینکه انرژی را به ماده تبدیل کرد، ماده بیشتری تولید کنیم؟ یا به عبارت دیگر میتوان بدون استفاده از اصل پایستگی ماده و انرژی، اصل پایستگی ماده به تنهایی (!) را نقض کرد؟!

  • توی این بحث ملکول ها بعد از عبور شکاف فقط طرح تداخلی رو روی پرده ایجاد کرده اند و اگر راجب خود بحث تداخل مطالعه کرده باشید حتی درمورد امواج هم چیزی زیاد یا کم نمیشه بلکه نواحی ویرانگر تاریک و نواحی سازنده روشن بنظر میرسند در واقع اصل پایستگی نقض نمیشه اما اینکه راجب ذرات این مساله هم اجرا میشه این فقط شگفت انگیزه

 11. سلام. حقیقتش من اطلاع تخصصی در مورد مکانیک کوانتوم ندارم. اما توضیحات آقای کاوه بنظرم منطقی تر از تفسیرهای دیگه هست. آیا ممکنه نویسنده محترم مقاله یا سایر دوستان توضیح بیشتری بدن تا بحث کمی روشن تر بشه؟ ممنونم.

 12. همه چیز در جهان اندازه های ماکروسکوپیک قطعی هست تا چندین رقم اعشاری
  فقط در عالم اندازه های کوانتمی چون اندازه گیرنده و اندازه شونده تقریبا یک سایز و انرزی دارن روی هم تاثیرات بزرگی می گذارند و اینجاست که اصل عدم قطعیت پیش میاد و معنیش این نیست که شما و بنده وجود نداریم یا معلوم نیست کجا هستیم بلکه مکان وجودی ما مثلا زمانی که می خواد تا ۱۰۰ رقم اعشاری محاسبه بشه توی اون رقم های آخر عدم قطعیت وجود داره که این هم برای ما مشکل علیتی ایجاد نمی کنه چون ما نسبت به جهان کوانتمی خیلی بزرگیم

 13. سلام به همه شما دوستان عزیز
  متاسفانه وقتی که علم فیزیک وارد جریان عامه پسند می شه چون معمولا ریاضیاتش حذف می شه تعابیر خنده داری
  برای اون حوادث گفته می شه
  در هر حال دوستای گلم ی سری به لینک زیر بزنید :

  https://www.quora.com/How-are-particles-observed-in-the-double-slit-experiment
  بعد نظر این استاد دانشگاه هاروارد رو هم مطاللعه بفرمایید
  Rodney Brooks, Ph.D., Physics, Harvard. Author of “Fields of Color”
  بعد می فهمید که نه علیت زیر سوال رفته
  نه وجود شریف شما عزیزان
  و ذرات هم شعور ندارند
  با شیطنت زیرکانه ایی در بعضی مقالات جای وازه ی وسایل اندازه گیری(measurement devices) و مشاهده کننده(observer) عوض شده، پس زمانی که وسایل اندازه گیری در آزمایش به کار می روند با ذرات برهم کنش می کنند در اثر
  این برهم کنش الگوهای تداخلی از بین می روند این پدیده اثبات ریاضی داره شما زمانی نگران باشید که ریاضیات بریزه به هم
  بنده حقیردر برابر حق ۲۰ سال هست که کوانتم مطالعه می کنم کی و چگونه اصل عدم قطعیت و هندسه هیلبرتی و جبر تانسوری علیت رو زیر سوال بردن؟ همه ی این پدیده ها نتیجه ی جبر ماتریسی تانسوری و عملگرها هستن
  شما بفرمایید کوانتم فیلد تئوری مطالعه بفرمایید بعد اگر تناقض دید بیایید نگارش کنید
  کوانتم یک نظریه بسیار قدرتمند و زیباست و ابتذال و دیوانگی در اون جایی نداره

  تو رو خدا بدون پشتوانه ریاضیات حرفی رو نگید اگر قرار بود علم اینجوری جلو بره که ما الان برق رو هم اختراع نکرده بودیم

  • در رد اصل علیت شما را به کتاب ریشه چهرگان اصل دلیل کافی صفحه ۴۰ تا ۴۳ و جهان همچون اراده و تصور جلد دوم فصل ۴ ارجاع میدم.آرتور شوپنهاور به تفصیل در کتاب خود اصل علیت را چنان با دلایل محکم زیر سئوال میبره که ما درک کاملا روشنی از مهمل بودن قانون علیت پیدا می کنیم.
   اگه به جای ۲۰سال مطالعه کوانتوم سری به فلسفه میزدید حتما متوجه میشدید.

   • ایشون حرفشون چیز دیگری بود
    گفتند فیزیک علیت رو رد نکرده! حرفی از فلسه نزدند، فیلسوف ها که سالهاست سر این موضوع دعوا دارن و ربطی به ازمایشات ما فیزیکدان ها نداره

 14. یک سوال برای من پیش اومده اگر هیچ چیز قطعی نباشه آیا خود این حرف که( هیچ چیز قطعیت نداره) قطعی و کاملا درسته؟؟اگر بگیم که بله قطعی و درسته پس عدم قطعیت نقض شده اگر بگیم قطعی نیست پس نمیتونیم قبولش کنیم
  در ضمن به نظر من این امر تناقضی با قانون علیت نداره چون همین اصل عدم قطعیت خودش علت عبور همزمان ذرات از دو شکافه !!! پس چطور میگید که با علیت متناقضه؟؟

  • در رد اصل علیت شما را به کتاب ریشه چهرگان اصل دلیل کافی صفحه ۴۰ تا ۴۳ و جهان همچون اراده و تصور جلد دوم فصل ۴ ارجاع میدم.آرتور شوپنهاور به تفصیل در کتاب خود اصل علیت را چنان با دلایل محکم زیر سئوال میبره که ما درک کاملا روشنی از مهمل بودن قانون علیت پیدا می کنیم.

 15. من پیشنهاد میکنم فیزیک کونتوم رو دست کم نگیرین و هر چیزی که میتونین راجبش بخونین ، هر چی بیشتر برین تشو بیشتر میفهمین چه قد همه چیز عجیبه.
  اما یه جوابی که به ذهنم رسید و دیدم سوال شد ، ذرات شعور ندارند ، ذات آدم راحت طلبه ، خیلی کمن افرادی که سختی رو به جون میخرن برای فهمیدن بقیه سعی میکنن با یه سری دلایل خودشون رو قانع کنن.
  توضیح این مسئله واقعا جالب باید باشه

  • بادرود خدمت Mohammadعزیز: اگر تصور کنیم که تفکر مجزا از فیزیک ویا جدا از طبیعت میباشد دچار سردرگمی خواهیم شد ولی اگر تغذیه و کار و تفریح و … حتی تفکر را هم جزو نیازهای انسان حساب کنیم میتوانیم بهتر با مسائل برخورد بکنیم . بنده توصیه میکنم که مقاله اقای مکس تگمارک را که به تاریخ ۱۳ ابانماه با عنوان {توضیح فیزیک اگاهی} به صورت ویدئو میباشد مطالعه بفرمایید که در همین سایت بیگ بنگ موجود است .

 16. “آنچه که گذشته، هنوز نگذشته است ! مشاهده گر( انسان ) ، گذشته و تاریخ را تغییر می دهد. این به معنای از میان رفتن تقدم زمانی در علت و معلول و درنتیجه فروپاشی علیت نیز می باشد!”

  بهترین توضیحات همین چند تا جمله بود مخصوصا این که : ” مشاهده گر( انسان ) ، گذشته و تاریخ را تغییر می دهد ” .

  • با درود، خیر ، بطور قطع نمی توان گفت ذرات شعور دارند. بطور کل ذهن انسان جوری است که برای داشتن زندگی آسوده و بدون آشوب ، تلاش می کند پدیده ها را بر طبق الگوها و قوانین مشخصی تفسیر کند و این توقع بیجا را دارد که جهانی پیچیده را با متغیرهای ساده و کم تعداد توصیف نماید. شاید ناتوانی ما در توضیح دادن چیزی در حال حاظر ناشی از بی توجهی به نیروها یا اصول عمل کننده ی آنها باشد، پس می توان گفت هنگام رویارویی با چیزی که از آن سر در نمی آوریم، خردمندانه ترین کار یافتن توضیحی طبیعی است. در نهایت با کشف اصول عمل کننده ذرات مشخص خواهد شد که ذرات شعور ندارند و هیچ قانون فیزیکی را نقض نمی کنند، بلکه محاسبات ما ناقص بوده است و بخوبی رفتار آنها را توضیح نمی داده. برای اطلاعات بیشتر می توانید این مطلب را مطالعه نمایید.

   • در رد اصل علیت شما را به کتاب ریشه چهرگان اصل دلیل کافی صفحه ۴۰ تا ۴۳ و جهان همچون اراده و تصور جلد دوم فصل ۴ ارجاع میدم.آرتور شوپنهاور به تفصیل در کتاب خود اصل علیت را چنان با دلایل محکم زیر سئوال میبره که ما درک کاملا روشنی از مهمل بودن قانون علیت پیدا می کنیم.

  • دوست عزیز من اتفاقی بخش کامنتها رو دیدم. اینکه شما از من درخواستی داشتید باعث شرمندگی شد! من از همه دوستان معذرت خواهی می کنم که شاید انتظار پاسخی داشته اند و من کوتاهی کرده ام. اگر فرصت شود در خدمت تمام دوستان دوستدار علم خواهم بود.در مورد بحثهای فلسفی کوانتوم پیشنها د می کنم این کتاب را مطالعه نمایید:
   پیدایش فلسفه علمی ، هانس رایشنباخ ، ترجمه موسی اکرمی ، نشر انتشارات علمی و فرهنگی

 17. سلام وقت بخیر
  خیلی جالب بود،این جور که اینجا توضیح دادین انگار فوتون ها متوجه میشن که یکی اونها رو زیر نظر گرفته و میخوان سر از کارشون در بیارن.
  دنیای پیچیده ای داریم!!!
  یه سوال
  اگه تعداد شکاف ها رو زیاد کنیم خط های بیشتری ایجاد میشه؟ یا اگه صفحه رو نسبت به شکاف ها کمی جابه جا کنیم در ایجاد تعداد خط تاثیری داره؟