۲۲ آبان ۱۳۹۳ 3

مسن ترین درختان جهان

بیگ بنگ: مسن ترین درخت تکی و غیر کلونال، از جنس کاج مخروطی گریت بیسین (Great BasinBristlecone Pine ) است که در کوههای سفید کالیفرنیا واقع شده است. طول عمر این درخت بی نام ۵۰۶۲ سال، یعنی به قدمت فراعنه مصر برآورد شده است!

۲۶ بهمن ۱۳۹۲ 3

کشف قدیمی ترین ستاره جهان!

بیگ بنگ: یک تیم ستاره شناسی به رهبری تیم دانشگاه استرالیا قدیمی ترین ستاره که ۱۳.۶ میلیارد سال سن دارد و فقط در ۲۰۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ پا به عرصه وجود نهاده بود را کشف کردند. این کشف به دانشمندان اجازه می دهد بر روی شیمی ستاره های اولیه و مراحل تکاملی…