22 آبان 1393 3

مسن ترين درختان جهان

بیگ بنگ: مسن ترين درخت تكي و غير كلونال، از جنس كاج مخروطي گريت بيسين (Great BasinBristlecone Pine ) است كه در كوههاي سفيد كاليفرنيا واقع شده است. طول عمر اين درخت بي نام 5062 سال، يعني به قدمت فراعنه مصر برآورد شده است!

26 بهمن 1392 3

کشف قدیمی ترین ستاره جهان!

بیگ بنگ: یک تیم ستاره شناسی به رهبری تیم دانشگاه استرالیا قدیمی ترین ستاره که 13.6 میلیارد سال سن دارد و فقط در 200 میلیون سال پس از بیگ بنگ پا به عرصه وجود نهاده بود را کشف کردند. این کشف به دانشمندان اجازه می دهد بر روی شیمی ستاره های اولیه و مراحل تکاملی…