23 شهریور 1392 9

سخن بزرگان

برای من تعجب برانگیز است که امروزه ما چطور نسبت به چیزهایی مانند فیزیک، فضا، جهان و فلسفه‌ی وجود بی‌تفاوت شدیم. دنیای دیوانه‌ای فراروی ماست، کنجکاو باشید. – استیون هاوکینگ – It surprises me how disinterested we are today about things like physics, space, the universe and philosophy of our existence, our purpose, our final…