10 مرداد 1397 1

سحابی زنبق در میان غبار

بیگ بنگ: کدام گل آبی در این میدان غبارآلود بین ستاره‌ای رشد می‌کند؟ سحابی زنبق. رنگ آبی حیرت‌آور این سحابی در نتیجه انعکاس نور ستارۀ درخشان SAO 19158 از یک توده متراکم غبار ِ تیره ایجاد شده است.