بایگانی‌ماهانه: آبان ۱۳۹۲

سخن روز

فکر نمی کنم همین الان وقتش باشد، ولی نزدیک است. با کمال تاسف باید بگویم که من در آخرین نسلی...