دسته: فرگشت

فرگشت زیستی بشر، همواره در حال ِ تغییر است+ویدئو

بیگ بنگ: بشر همواره در حال فرگشت(تکامل) است. اما دانشمندان بر این عقیده ­اند که چگونه تغییرات محیطی و رفتارهای...