دسته: سیارات فرا خورشیدی

همسایه های کیهانی ما کجا هستند؟

بیگ بنگ: آیا ما در جهان تنها هستیم؟ این پرسش از اساسی‌ترین پرسش‌های بشریت است. صدها نهاد دولتی و خصوصی...

ضعیف شدن میدان معناطیسی زمین!

بیگ بنگ: وجود و بقای حیات روی زمین وابسه به وجود و بقای میدان مغناطیسی زمین است. اگر میدان مغناطیسی...

کشف کوتولۀ سفیدی از جنس الماس!

بیگ بنگ: محققان دانشگاه ویسکانسین میلواکی موفق به شناسایی سردترین و کم‌نورترین ستاره کوتوله سفید شدند که اندازه ای برابر...

امکان وجود منظومۀ خورشیدی با ۶۰ سیارۀ قابل سکونت!

بیگ بنگ: اخترشناسان با ارائه یک مدل نظری، از امکان وجود سیستم خورشیدی با ۶۰ سیاره قابل سکونت مشابه زمین...