دسته: مقالات فیزیک

آموزش نجوم و اخترفیزیک مقدماتی – فشار تبهگنی الکترون و نوترون

فشار تبهگنی الکترون (Electron Degeneracy Pressure) فشار در یک ستاره کوتوله‌ی سفید به دلیل ترکیب ویژگی‌های ذره‌ و موج مانند...

آیا “کوانتوم” و “ادراک فرا حسی” با هم ارتباط دارند؟

بیگ بنگ: پژوهش در مکانیک کوانتومی فرایندهایی فیزیکی را آشکار ساخته است که برخی را معتقد کرده آنها دارای شباهتهایی...