خانه نویسندگان مطالب توسط محسن کرمی

محسن کرمی

17 مطالب 35 دیدگاه‌ها
کارشناس فیزیک و روزنامه‌نگار علم است؛ تا کنون با نشریه‌های دانشمند و لذت‌فیزیک همکاری داشته و زمینه‌های کاری وی شامل فیزیک و فناوری می‌باشد.