نویسنده: نیما حقیقی

نیما حقیقی

درود ، من نیما هستم متولد 1372 و دانشجوی رشته مهندسی صنایع و عقیده دارم که : " گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ "

پارادوکس راسل

بیگ بنگ: آیا خدا قادر به آفرینش سنگی هست که خود قدرت جابجایی آن را نداشته باشد ؟ همه ی مردم کرج دروغ گو هستند و من خود نیز کرجی هستم. این گونه جملات...