خانه نویسندگان پست های میلاد اسکندردوست

میلاد اسکندردوست

میلاد اسکندردوست
45 مطالب 0 دیدگاه ها
نویسنده این مطلب : پژوهشگر در زمینه ی فیزیک، ریاضیات، نجوم و علوم بنیادی میباشد و در زمینه نگارش مقاله با وب سایت بیگ بنگ همکاری می کند.