خانه نویسندگان مطالب توسط میلاد اسکندردوست

میلاد اسکندردوست

49 مطالب 1 دیدگاه‌ها
نویسنده این مطلب : پژوهشگر در زمینه ی فیزیک، ریاضیات، نجوم و علوم بنیادی میباشد و در زمینه نگارش مقاله با وب سایت بیگ بنگ همکاری می کند.