11 شهریور 1392 2

آموزش نجوم و اخترفیزیک مقدماتی – کهکشان‌ها – قسمت چهارم

كهكشان‌ها –  قسمت چهارم كهكشان‌هاي نامنظم (Irregular galaxy) گروهي از كهكشان ها در رده‌ي نامنظم‌ها قرار مي‌گيرند. زيرا هيچ ساختار متقارن يا عادي را نشان نمي‌دهند. با وجود اين،  ممكن است حتي اين كهكشان ها نيز به دو گروه متمايز تقسيم شوند. نوع نامنظم يك، يكي از آن دو گروه است كه از ستارگان نوع (O)…