طلوع ماه کامل

بیگ بنگ: آیا تاکنون طلوع ماه را تماشا کرده‌اید؟ بالا آمدن آهستۀ “ماه کامل” بر فراز یک افق شفاف می تواند چشم‌انداز تاثیرگذاری باشد. در اینجا می توانید “طلوع ماه” را بر فراز برج مراقبت کوه ویکتوریا در ولینگتون- نیوزیلند که در سال 2013 ثبت شده، مشاهده کنید.

دانلود ویدئو

یک عکاس ماهر با برنامه‌ریزی دقیق دوربینش را حدود دو کیلومتر دورتر قرار داد و آن را در سرتاسر این برج مراقبت در جایی که ماه در هنگام شب ظاهر میشد نصب کرد این توالی عکس برجسته بدون ویرایش است و در زمان واقعی گرفته شده است – تایم لپس نیست. مردم در برج مراقبت کوه ویکتوریا بصورت شبح وار دیده می شوند و طلوع بزرگترین ماهوارۀ زمین را نظاره می کنند. تماشای طلوع ماه به خودی خود کار دشواری نیست: این امر هر روز رخ می دهد، اگرچه نیمی از این زمان شب است. هر روز ماه حدود پنجاه دقیقه دیرتر از روز قبل طلوع می کند و ماه کامل همیشه در هنگام غروب خورشید طلوع می کند. یک زمان خوب برای مشاهدۀ طلوع ِ “ماه کامل” امشب در هنگام غروب خورشید در نزدیکی نسبی ماه به زمین در حین فاز کامل است – اَبَر ماه نامیده می شود – و باعث می شود ماه کمی بزرگتر و درخشان‌تر از حد معمول به نظر برسد.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod