خانه نویسندگان مطالب توسط پویا فرخی

پویا فرخی

30 مطالب 11 دیدگاه‌ها
دانشجوی فیزیک. علاقمند به فیزیک بنیادی، فلسفه، روان شناسی، انسان شناسی و سر و کار داشتن با نظریه های بنیادی و انتزاعی در باره جهان و انسان...